กศน.ตำบลยางเนิ้ง | Smart Site Learning Management System (LMS)เว็บไซต์สำเร็จรูปสำหรับสถานศึกษา      ติดต่อเรา


กศน.ตำบลยางเนิ้ง

  หมู่ 5 วัดศรีโพธาราม ถนนเชียงใหม่ - ลำพูน ตำบลยางเนิ้ง     อำเภอสารภี จังหวัด50140 50140
cmmalee@hotmail.co.th
083-3368556

https://goo.gl/maps/jZZJFCYTSWknZRa58