ร่วมพิธีปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ 2564  | Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป

หัวข้อข่าว : ร่วมพิธีปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ 2564
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอเมืองอุทัยธานี (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2020-12-25 17:30:24 เข้าชม : 25,023 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่วันที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 10.45 น. นายณรงค์ พันธ์เขตกิจ ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอเมืองอุทัยธานี มอบหมายให้ จ.ส.อ. พันธ์ศักดิ์ นาคยา ข้าราชการชำนาญการพิเศษ และนายพิเชษฐ์ พูลสาริกิจ ครู กศน. ตำบลหนองพังค่า เข้าร่วมพิธีปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่ 1 ซึ่งดำเนินการจัดอบรม ระหว่างวันที่ 14-25 ธันวาคม 2563 ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดอุทัยธานี ที่ 1 โดยมีดร. อลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี กล่าวปิดโครงการฯ


.