กศน.อำเภอเสริมงาม | Smart Site Learning Management System (LMS)เว็บไซต์สำเร็จรูปสำหรับสถานศึกษา      ติดต่อเรา


กศน.อำเภอเสริมงาม

  14 หมู่ 2 ถนน- ตำบลทุ่งงาม     อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง 52210
soemngam.nfe@gmail.com
054286125