อุปกรณ์ที่สามารถนำห้องสอบ  กศน.แขวงเสนานิคม | Smart Site Learning Management System (LMS)เว็บไซต์สำเร็จรูปสำหรับสถานศึกษา
- บัตรนักศึกษา

– บัตรประชาชน
– ปากกาลูกลื่น
– ดินสอ 2B
– ยางลบ
– กบเหลาดินสอ
– นาฬิกาข้อมือ แบบเข็ม