รับสมัครนักศึกษาใหม่ เรียนฟรีไม่มีค่าเทอม  กศน.แขวงเสนานิคม | Smart Site Learning Management System (LMS)เว็บไซต์สำเร็จรูปสำหรับสถานศึกษา
หัวข้อข่าว : รับสมัครนักศึกษาใหม่ เรียนฟรีไม่มีค่าเทอม
เขียนข่าวโดย กศน.แขวงเสนานิคม (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2021-05-02 23:37:14 เข้าชม : 25,219 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่กศน.แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ในภาคเรียนที่ 1/2564 (เรียนฟรีไม่มีค่าเทอม) หลักฐานทีต้องใช้ในการสมัคร สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน สำเนาวุฒิการศึกษา และรูปถ่ายชุดนักศึกษา ขนาด 1 นิ้ว จำนวนอย่างละ 3 ใบ # เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 2564


.