อบรมการเขียนข่าวบนเว็บไซค์  กศน.แขวงเสนานิคม | Smart Site Learning Management System (LMS)เว็บไซต์สำเร็จรูปสำหรับสถานศึกษา
หัวข้อข่าว : อบรมการเขียนข่าวบนเว็บไซค์
เขียนข่าวโดย กศน.แขวงเสนานิคม (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2021-03-27 13:32:44 เข้าชม : 25,221 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่วันที่ 26-27 มีนาคม 2564 นำโดย ดร.กรรณิการ์ อินทราย ผู้อำนวยการกศน.เขตจตุจักร. จัดอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ การทำเว็บไซค์ ให้กับบุคลากร กศน.เขตจตุจักร เป็นผลทำให้ครูสามารถเขียนข่าวรายงาน/ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซค์ของตนเองได้


.