ประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2565  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออมก๋อย | Smart Site Learning Management System (LMS)เว็บไซต์สำเร็จรูปสำหรับสถานศึกษา
หัวข้อข่าว : ประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2565
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภออมก๋อย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2022-06-08 11:17:04 เข้าชม : 25,218 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่ผู้บริหารและคณะครู กศน.เข้าร่วมประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2565 เพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน และมีการมอบเกียรติบัตรให้กับครูที่ได้รับรางวัลแนวปฏิบัติที่ดี (best practice) ระดับอำเภอ จำนวน 21 คน การรับมอบปัจจัยการผลิต โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โดยเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภออมก๋อย รับมอบพันธุ์ปลา โดย กรมประมง


.