สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กศน.อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ประจำเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2565  กศน.อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน | Smart Site Learning Management System (LMS)เว็บไซต์สำเร็จรูปสำหรับสถานศึกษา
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างในระบบ e-GP ประจำเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2565

Link : https://drive.google.com/file/d/1C5gVzbBo9DQ60RlGG1LLi4nwCs-2ggD4/view?usp=sharing