นักศึกษา BNSCLC ที่ให้สัมภาษณ์ยูเนสโกว่าเธอสามารถได้รับความรู้และทักษะจากการเรียนรู้การเกษตรที่ BNSCLC เพื่อปลูกเกษตรอินทรีย์เองเพื่อสนับสนุนครอบครัวของเธอเพื่อลดค่าใช้จ่าย กศน.อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน | Smart Site Learning Management System (LMS)เว็บไซต์สำเร็จรูปสำหรับสถานศึกษา
ส่วนหนึ่งของนักศึกษา BNSCLC ที่ให้สัมภาษณ์ยูเนสโกว่าเธอสามารถได้รับความรู้และทักษะจากการเรียนรู้การเกษตรที่ BNSCLC เพื่อปลูกเกษตรอินทรีย์เองเพื่อสนับสนุนครอบครัวของเธอเพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านอาหารโดยปราศจากผักและอาหาร ที่ BNSCLC สามารถมอบให้กับนักเรียน BNSCLC ยังสามารถจัดการเรียนการสอนด้านการเกษตรให้กับนักเรียนได้ด้วย เพราะการสนับสนุนจาก Bike Tour Asia และ Philanthropy Connections ที่สนับสนุนระบบน้ําเพื่อการเกษตร ในที่สุดเราอยากจะขอบคุณมากสําหรับการสนับสนุนที่อบอุ่นและใจดีของคุณซึ่งเป็นประโยชน์สําหรับการนําไปใช้กับความต้องการพื้นฐานกับ BNSCLC... </h6>
							<br>
							
              
             
							  </div>

          </div>
					

		 
        </div>

       
        <!-- ========== Sidebar Area ADS TEST L ========== -->
				
				<base href=

กศน.อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน

36 ถนนปางล้อนิคม ตำบลจองคำ    อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000    |   msn.amm_nfedc@nfe.go.th    |   053620371