จดหมายข่าวอำเภอ  กศน.อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน | Smart Site Learning Management System (LMS)เว็บไซต์สำเร็จรูปสำหรับสถานศึกษา
หัวข้อข่าว : จดหมายข่าวอำเภอ
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2022-07-12 10:48:48 เข้าชม : 25,215 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 กศน. อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดทำแผนการจัดกระบวนการเรียนรู้และสื่อดิจิทัลโดยใช้โปรแกรม Prezi ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน และห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน


.