กิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน (อนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) ตำบลช่องเม็ก  กศน.ตำบลช่องเม็ก | Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป18 มิถุนายน 2564 นางเมตรา สารการ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสิรินธร มอบหมายให้คณะครู กศน.ตำบ ลช่องเม็ก ดำเนินกิจกรรมโครงการส่งเสริมสนับสนุนด้านอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ บ้านทุ่งหนองบัว ตำบลช่องเม็ก โดยมี พ.ต.ท.สมภพ ศรีแก้วใส สารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรช่องเม็ก(สวป.สภ.ช่องเม็ก) เป็นประธานเปิดโครงการกิจกรรมและร.ต.อ.สงวน ทองทา รองสารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรช่องเม็ก (รอง สวป.สภ.ช่องเม็ก) ร่วมกิจกรรม โดย...การบรรยายให้ความรู้ จากครู กศน.ตำบลช่องเม็กและ ดูคลิป เพื่อประกอบการบรรยาย และเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ตระหนึกถึง การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ...จากนั้นให้ผู้เข้าอบรมนำเสนอเกี่ยวกับ การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยจัดกิจกรรมตามมาตรการป้องกันโวิด-19 ...นิเทศกิจกรรมโดย นางชรินทร์ทิพย์ ศรีใสคำ ครูผู้ช่วย นางสาวปราณี ทวีทอง ครูอาสาสมัครฯ...ครับผม