กิจกรรม กศน.ตำบลช่องเม็ก  กศน.ตำบลช่องเม็ก | Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูปวันที่ 22​ มกราคม 2564 นางเมตรา สารการ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสิรินธร มอบหมายให้ครู​ กศน.ตำบลช่องเม็ก จัดกิจกรรมโครงการ ส่งเสริมดูแลสุขภาวะ อนามัยของแม่/เด็กและผู้สูงอายุ ณ​ บ้านหนองเม็ก ม. 1 ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร โดยได้รับการนิเทศกิจกรรม จากนางชรินทร์ทิพย์ ศรีใสคำ ครูผู้ช่วย และนางสาวปราณี ทวีทอง ครูอาสาสมัครฯ กศน.อำเภอสิรินธร โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ 19 คน มีกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาวะอนามัยของตนเอง และกิจกรรมการออกกำลังกายยางยืดเพื่อสุขภาพ #สุขภาพไม่มีขาย อยากได้ต้องทำเอง