กิจกรรม เศรษฐกิจพอเพียง(สืบสานพระราชปณิธานของพ่อ)  กศน.ตำบลช่องเม็ก | Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป
#สืบสานพระราชปณิธานของพ่อ  26 พฤษภาคม 2564 กศน.อำเภอสิรินธร โดยนางเมตรา สารการ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสิรินธร และบุคลากร จัดโครงการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ กศน.อำเภอสิรินธร โดย ให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการต่างๆ ตามพระราชดำริ และนำผู้เข้าร่วมโครงการร่วมปลูกป่า เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564 (ขอขอบพระคุณ สวนป่าช่องเม็ก ที่อนุเคราะห์ต้นกล้าไม้ป่า...ครับผม