กศน.อำเภอเวียงชัย จัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการลงพื้นที่ ขยายผล เผยแพร่ ความรู้ การบริหารงานด้านบัญชี การเงิน พัสดุ แผนงาน และการประชาสัมพันธ์ โดย : กศน.อำเภอเวียงชัย (ดูข่าวทั้งหมด)