กศน.อำเภอเวียงชัย จัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการลงพื้นที่ ขยายผล เผยแพร่ ความรู้ การบริหารงานด้านบัญชี การเงิน พัสดุ แผนงาน และการประชาสัมพันธ์  | Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป

หัวข้อข่าว : กศน.อำเภอเวียงชัย จัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการลงพื้นที่ ขยายผล เผยแพร่ ความรู้ การบริหารงานด้านบัญชี การเงิน พัสดุ แผนงาน และการประชาสัมพันธ์
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอเวียงชัย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2021-01-18 13:31:11 เข้าชม : 25,024 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่ในวันที่ 12 ,13 ,17 มกราคม 2564 นางแววดาว จิตตะมาลา ผู้อำนวยการกศน.อำเภอเวียงชัย มอบหมายให้นายธนวัฒน์ กันทะถ้ำ ครูผู้ช่วย ดำเนินกิจกรรม จัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการลงพื้นที่ ขยายผล เผยแพร่ ความรู้ การบริหารงานด้านบัญชี การเงิน พัสดุ แผนงาน และการประชาสัมพันธ์ จากการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 17-18 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมไดมอนปาร์ค อินน์ เชียงรายและ การอบรมพัฒนาทักษะ เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย “ทำข่าวประชาสัมพันธ์อย่างไร ให้ปังงง!!!! By กศน.เชียงราย”ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงรายให้แก่ ครู กศน.ตำบล 5 ตำบล ได้แก่ กศน.ตำบลเวียงชัย กศน.ตำบลเมืองชุม กศน.ตำบลเวียงเหนือ กศน.ตำบลดอนศิลา และกศน.ตำบลผางาม โดยมีวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อ ขยายผล เผยแพร่ ความรู้ ด้านการบริหาจัดการงานการเงิน บัญชี พัสดุ และการประชาสัมพันธ์ให้แก่ ครู กศน.ตำบล ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้พบว่า ครู กศน.ตำบล และเข้าใจประเด็นในการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ และการประชาสัมพันธ์ เป็นการสน้างมาตราฐานการดำเนินงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ และการประชาสัมพันธ์ สามารถใช้เว็บไชต์สำเร็จรูปเว็บไซต์เพื่องานประชาสัมพันธ์งาน กศน.ตำบล ได้ และครูกศน.ตำบลที่รับการอบรม ร้อยละ 80 มีความพึงพอใจในระดับมาก


.