หัวข้อข่าว : โครงการพัฒนาศักยภาพและทักษะความสามารถ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของครูและบุคลากร โดยเน้นทักษะการจัดการเรียน การสอนออนไลน์ และการเพิ่มทักษะดิจิทัลในการปฏิบัติงาน กศน.อำเภอเมืองพะเยา

2022-01-29 10:59:01 เข้าชม : 25,386 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


ได้รับเกียรติเป็นวิทยากร โครงการพัฒนาศักยภาพและทักษะความสามารถ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของครูและบุคลากร โดยเน้นทักษะการจัดการเรียน การสอนออนไลน์ และการเพิ่มทักษะดิจิทัลในการปฏิบัติงาน กศน.อำเภอเมืองพะเยา ระหว่างวันที่ 29- 30 ธันวาคม 2564 ณ บ้านสวนศรันย์ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา


.