หัวข้อข่าว : การทำเว็บไซต์ ด้วย Smart site เว็บไซต์สำเร็จรูป กศน.อำเภอเมืองสุโขทัย ผ่านระบบ Video Conference Google Meet

2022-01-29 10:56:26 เข้าชม : 25,373 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


ได้รับเกียรติเป็นวิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (การทำเว็บไซต์ ด้วย Smart site เว็บไซต์สำเร็จรูป ) กศน.อำเภอเมืองสุโขทัย ผ่านระบบ Video Conference Google Meet ในวันที่ 9 มกราคม 2565 มีผู้เข้ารบการอบรม จำนวน 22 คน


.