หัวข้อข่าว : การทำเว็บไซต์ ด้วย Smart site เว็บไซต์สำเร็จรูป กศน.อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

2022-01-29 10:48:14 เข้าชม : 25,391 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


ได้รับเกียรติเป็นวิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (การทำเว็บไซต์ ด้วย Smart site เว็บไซต์สำเร็จรูป ที่มาพร้อมกับระบบสมัครเรียนออนไลน์ ห้องเรียนออนไลน์ และ e-library ) สำหรับบุคลากร กศน.อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ปีงบประมาณ 2565. วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงแรมมวกเหล็กพาราไดส์รีสอร์ท อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี


.