เชียงรายสะอาดปลอดภัยน่ายล  Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป | Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป

หัวข้อข่าว : เชียงรายสะอาดปลอดภัยน่ายล
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอขุนตาล (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2021-08-26 12:14:21 เข้าชม : 25,089 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย โดยนางสาวสะติน คำมา ได้ทำการนิเทศติดตามงานตามยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงรายสะอาด ปลอดภัย น่ายล โดยนางสาวอัจฉราวัลย์ วงค์รัตน์ ผู้อำนวยการ กศน.อ.ขุนตาลให้การต้อนรับ


.