เพศวิถี ทางออกในการดำเนินชีวิต ของนักศึกษา กศน.อำเภอขุนตาล  Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป | Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป

หัวข้อข่าว : เพศวิถี ทางออกในการดำเนินชีวิต ของนักศึกษา กศน.อำเภอขุนตาล
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอขุนตาล (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2021-08-16 12:03:24 เข้าชม : 25,111 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่กศน.อำเภอขุนตาล ดำเนินกิจกรรม ก้าวย่างอย่างปลอดภัยกับเพศวิถีศึกษา ในวันที่ 13 สิงหาคม 2564 โดยแยกการดำเนินงานออกเป็น 3 ตำบล ได้แก่ กศน.ตำบลต้า กศน.ตำบลป่าตาล และ กศน.ตำบลยางฮอม เพื่อให้นักศึกษา กศน.อำเภอขุนตาล เรียนรู้เพศวิถีศึกษาได้อย่างถูกต้อง ลดภาระการเกิดปัญหาสังคม สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างปลอดภัย


.