พัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ @ กศน.อำเภอขุนตาล  Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป | Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป

หัวข้อข่าว : พัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ @ กศน.อำเภอขุนตาล
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอขุนตาล (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2021-08-16 11:54:57 เข้าชม : 25,122 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่กศน.อำเภอขุนตาล ดำเนินกานพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของ นักศึกษา โดยแยกการดำเนินเป็น 3 ตำบล ได้แก่ กศน.ตำบลต้า กศน.ตำบลป่าตาล และกศน.ตำบลยางฮอม ภายใต้มาตรการ ของศบค.อำเภอขุนตาล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของผู้เรียน ในวันที่ 14 สิงหาคม 2564 โดยวิทยากรจากเครือข่าย กศน.อำเภอขุนตาล


.