เรื่อง ของน้ำพริก  Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป | Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป

หัวข้อข่าว : เรื่อง ของน้ำพริก
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอขุนตาล (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2021-08-12 20:14:03 เข้าชม : 25,119 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่กศน.อำเภอขุนตาล โดยครูกุลธิดา สุราภา ครูกศน.ตำบลป่าตาล ดำเนินกิจกรรมโครงการ พัฒนาผู้เรียนเสริมทักษะความรู้อาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้กับผู้เรียน (การทำน้ำพริกปลาย่าง และน้ำพริกกากหมู) เพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพในสถานการณ์ โควิด -19 และเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพต่อไป


.