"โครงการพัฒนาบุคลากรปฎิบัติการเพื่อพัฒนาสื่อส่งเสริมการรู้หนังสือกศน.อำเภอขุนตาล”  Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป | Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป

หัวข้อข่าว : "โครงการพัฒนาบุคลากรปฎิบัติการเพื่อพัฒนาสื่อส่งเสริมการรู้หนังสือกศน.อำเภอขุนตาล”
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอขุนตาล (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2021-07-15 19:52:36 เข้าชม : 25,071 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่วันที่ 14-15 กรกฎาคม 2564 นางสาวอัจฉราวัลย์ วงค์รัตน์ ผอ.กศน.อำเภอขุนตาล นำบุคลากร กศน.อำเภอขุนตาล จัดอบรม"โครงการพัฒนาบุคลากรปฎิบัติการเพื่อพัฒนาสื่อส่งเสริมการรู้หนังสือกศน.อำเภอขุนตาล” โดยมีนางเยาวเรศ พุทธเนตร เป็นผู้ให้คำปรึกษา ในครั้งนี้ สถานที่ ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอขุนตาล ตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย


.