How to ? ก่อน-หลัง ฉีดวัคซีน โควิด 19  Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป | Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป

หัวข้อข่าว : How to ? ก่อน-หลัง ฉีดวัคซีน โควิด 19
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอขุนตาล (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2021-06-18 20:48:45 เข้าชม : 25,093 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่วันที่ 18 มิถุนายน 2564 กศน.ตำบลยางฮอม ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต "โครงการการดูแลสุขภาพ ก่อน-หลัง ฉีดวัคซีน โควิด 19 “ เพื่อให้ความรู้ และความสำคัญกับประชาชนทุกช่วงวัยในการดูแลตนเองอย่างถูกวิธี สถานที่ อาคารผู้สูงอายุบ้านยางฮอม ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย


.