กศน.อำเภอขุนตาล ถอดบทเรียนผู้นำจิตอาสา ดีเด่น  Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป | Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป

หัวข้อข่าว : กศน.อำเภอขุนตาล ถอดบทเรียนผู้นำจิตอาสา ดีเด่น
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอขุนตาล (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2021-06-18 15:30:08 เข้าชม : 25,161 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่วันที่ 18 มิถุนายน 2564 คณะกรรมการถอดบทเรียนฯ จากสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย นำโดย นายสุรพล วงค์หวัน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย ได้เข้าร่วมถอดบทเรียนผู้นำชุมชนดีเด่นร่วมกับ กศน. อำเภอขุนตาล ณ ศูนย์การเรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนบ้านป่าตาลประชาสันติ หมู่12 โดยการถอดบทเรียนผู้นำชุมชนดีเด่นกิจกรรมขยายผลโครงการจิตอาสาของสำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงราย ของนายประหยัด รักประชา ผู้ใหญ่บ้านชุมชนบ้านป่าตาลประชาสันติหมู่ 12 โดยจะได้นำความรู้ที่ได้ในการถอดบทเรียนในครั้งนี้ไปพัฒนาชุมชนอื่นในอำเภอขุนตาลต่อไป


.