เรียนรู้เพื่อพัฒนา ชุมชนน่าอยู่  Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป | Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป

หัวข้อข่าว : เรียนรู้เพื่อพัฒนา ชุมชนน่าอยู่
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอขุนตาล (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2021-06-17 07:07:35 เข้าชม : 25,104 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่16 มิ.ย.64 กศน.ตำบลยางฮอม จัดกิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน โครงการอบรมชุมชนปลอดขยะ เพื่อเป็นการรณรงค์ช่วยลดโลกร้อน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย


.