[Khuntan ]Safe !COVID-19  Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป | Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป

หัวข้อข่าว : [Khuntan ]Safe !COVID-19
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอขุนตาล (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2021-06-11 16:14:51 เข้าชม : 25,117 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่วันที่ 11 มิถุนายน 2564 นางสาวอัจฉราวัลย์ วงค์รัตน์ผอ.กศน.อำเภอขุนตาล และนางภัชรินทร์ เกตุแก้ว ตำแหน่ง ครู คศ.1 ,นายเดชา ใจแปง ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย เข้ารับการฉีดวัคซีน ป้องกัน โรคโควิค- 19 เข็มที่ 1 รวมทั้งสิ้นจำนวน 3 คน ณ โรงพยาบาลขุนตาล จังหวัดเชียงราย ซึ่งได้รับการฉีดเข็มแรกผ่านไปด้วยดี ปลอดภัย ไม่มี อาการข้างเคียง


.