ร่วมการประชุม หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และคณะกรรมการบริหารงานอำเภอ (กบอ.) ประจำเดือน เมษายน 64 ครั้งที่ 4/64 และร่วมเปิดงานนิทรรศการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ  Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป | Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป

หัวข้อข่าว : ร่วมการประชุม หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และคณะกรรมการบริหารงานอำเภอ (กบอ.) ประจำเดือน เมษายน 64 ครั้งที่ 4/64 และร่วมเปิดงานนิทรรศการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอขุนตาล (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2021-04-02 11:14:33 เข้าชม : 25,061 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่วันที่ 2 เมษายน 2564 นางสาวอัจฉราวัลย์ วงค์รัตน์ ผอ.กศน.อำเภอขุนตาล ได้มอบหมายให้ นายเดชา ใจแปง ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย เข้าร่วมการประชุม หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และคณะกรรมการบริหารงานอำเภอ (กบอ.) ประจำเดือน เมษายน 64 ครั้งที่ 4/64 และร่วมเปิดงานนิทรรศการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ณ ศูนย์การเรียนรู้ฯวิมานมะพร้าวสวนลุงอินทร์ ตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย


.