กศน.อำเภอขุนตาล ร่วมจัดนิทรรศการเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงและร่วมต้อนรับคณะกรรมการการประเมินสถานศึกษาพอเพียง  Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป | Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป

หัวข้อข่าว : กศน.อำเภอขุนตาล ร่วมจัดนิทรรศการเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงและร่วมต้อนรับคณะกรรมการการประเมินสถานศึกษาพอเพียง
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอขุนตาล (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2021-03-29 19:56:21 เข้าชม : 25,064 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่วันที่ 29 มีนาคม 2564 กศน.อำเภอขุนตาล ร่วมจัดนิทรรศการเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงและร่วมต้อนรับคณะกรรมการการประเมินสถานศึกษาพอเพียงเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา สถานที่ ณ หอประชุม กศน.ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย


.