สตรียุคใหม่ รู้กฎหมาย รู้สิทธิ์ รู้หน้าที่ มีสภาวะผู้นำ  Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป | Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป

หัวข้อข่าว : สตรียุคใหม่ รู้กฎหมาย รู้สิทธิ์ รู้หน้าที่ มีสภาวะผู้นำ
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอขุนตาล (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2021-02-17 21:56:41 เข้าชม : 25,050 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 กศน.ตำบลป่าตาล และนายเดชา ใจแปง ตำแหน่งครูผู้ช่วย กศน.อำเภอขุนตาล เข้าร่วมเป็นวิทยากร ให้ความรู้ในโครงการสตรียุคใหม่ รู้กฎหมาย รู้สิทธิ์ รู้หน้าที่ มีสภาวะผู้นำ และมีการส่งเสริมสนับสนุนสินค้าให้เป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนในตำบลป่าตาล มีรายได้ในครัวเรือน ณ ศูนย์สุขภาวะชุมชนเทศบาลตำบลป่าตาล ต.ป่าตาล อ.ขุนตาล จ.เชียงราย


.