ติดตาม ต่อยอด แหล่งเรียนรู้ ใหม่ “ปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพ”  Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป | Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป

หัวข้อข่าว : ติดตาม ต่อยอด แหล่งเรียนรู้ ใหม่ “ปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพ”
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอขุนตาล (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2021-02-05 19:25:40 เข้าชม : 25,082 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่วันที่ 5 ก.พ. 64 กศน.ตำบลป่าตาล จัดกิจกรรมการทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพ เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ โดยมี นักศึกษา และประชาชนทั่วไปให้ความสนใจและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ณ กศน.ตำบลป่าตาล ตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย


.