กศน.อำเภอขุนตาล พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมประกาศวาระจังหวัดเชียงราย ในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 และพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564  Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป

หัวข้อข่าว : กศน.อำเภอขุนตาล พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมประกาศวาระจังหวัดเชียงราย ในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 และพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอขุนตาล (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2020-12-28 13:24:50 เข้าชม : 25,065 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่วันที่ 28 ธันวาคม 2563 นางสาวอัจฉรา วงค์รัตน์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอขุนตาล พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมประกาศวาระจังหวัดเชียงราย ในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 และพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอขุนตาล


.