กศน. ขุนตาล ปลุกกระแสประชาสัมพันธ์  Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป

หัวข้อข่าว : กศน. ขุนตาล ปลุกกระแสประชาสัมพันธ์
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอขุนตาล (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2020-12-23 09:34:54 เข้าชม : 25,044 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่กศน.ขุนตาล ร่วมโครงการอบรมพัฒนาทักษะนักประชาสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้งาน กศน. มีการประชาสัมพันธ์ได้อย่างแพร่หลาย และถูกหลักวิธีการประชาสัมพันธ์


.