หัวข้อข่าว : สิ่งที่ได้หลังอบรม การจัดทำเว็บไซต์สำเร็จรูป Smart Site กศน.วิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

2022-05-17 21:54:48 เข้าชม : 30,323 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (การทำเว็บไซต์ ด้วย Smart site เว็บไซต์สำเร็จรูป ที่มาพร้อมกับระบบสมัครเรียนออนไลน์ ห้องเรียนออนไลน์ และ e-library ) สำหรับบุคลากร กศน.อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ปีงบประมาณ 2565. วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงแรมมวกเหล็กพาราไดส์รีสอร์ท อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
 

 เยี่ยมชมผลงานเว็บไซต์ผู้ผ่านการอบรมได้ที่

http://myonie.com/wishet3/

http://myonie.com/wishet5/

http://myonie.com/wishet6/

http://myonie.com/wishet7/

http://myonie.com/wishet9/

http://myonie.com/yilon/

http://myonie.com/thachangnfe/

http://myonie.com/scrt/

ttp://myonie.com/phaiwong/

ttp://myonie.com/lakkaew/

http://myonie.com/bangchak/

http://myonie.com/huaikhanlaen/

http://myonie.com/saoronghai/

http://myonie.com/muangtia/

http://myonie.com/klongkhanak/

http://myonie.com/pdp/

http://myonie.com/phaichamsin/

http://myonie.com/siroi/

http://myonie.com/talatmai/

http://myonie.com/wishet11/

http://myonie.com/wishet8/

ขอชื่นชมผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านครับ มีความตั้งใจ และความพยายามเป็นอย่างมาก ใช้เวลาเพียง 2 วัน ได้เว็บไซต์ที่สวยงามกันทุกคนครับ สนใจใช้งาน เว็บไซต์ ลงทะเบียนใช้งานที่ http://wasan.me/reg.php

#SmartSite #เว็บไซต์สำเร็จรูป

#ขอขอบพระคุณท่านรองอำไพ ข่าขันมะลี รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดอ่างทอง และทีมงาน กศน.วิเศษชัยชาญทุกๆคนครับ

#SmartSite #เว็บไซต์สำเร็จรูป #ขอบคุณที่มอบโอกาสให้เลือกเปลี่ยนเรียนรู้ครับ

#ขอขอบพระคุณท่านผอ.นางเอื้อมพร สุเมธาวัฒนะ ( ผอ.หญิง ) ผู้อำนวยการ กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สำนักงาน กศน. ที่โอกาสได้หาประสบการณ์ครั้งนี้ครับ

#อยากมีเว็บไซต์ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป #Smart_Site_เว็บไซต์สำเร็จรูปสำหรับคน

 


.