หัวข้อข่าว : ผลสะท้อน ผู้เข้ารับการฝึกอบรม การจัดทำเว็บไซต์สำเร็จรูป Smart Site กศน.เขตจตุจักร

2022-01-25 15:07:35 เข้าชม : 30,673 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ และ การใช้งาน Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป กศน.เขตจตุจักร จำนวน 1 เขต 5 แขวง วันที่ 26 - 27 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมนนทบุรีพาเลท จังหวัดนนทบุรี ขอบพระคุณ ท่าน ผอ. กรรณิการ์ อินทราย ผู้อำนวยการ กศน.เขตจตุจักร ที่มอบโอกาสให้ถ่ายทอด และ เเลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันครับ ซึ่งคณะครูให้ความสนใจและช่วยกันทำจนผลงานออกมาน่าใช้งานต่อผู้รับบริการมาก สนใจใช้งาน เว็บไซต์ ลงทะเบียนใช้งานที่ http://wasan.me/reg.php

#SmartSite

#เว็บไซต์สำเร็จรูป


.