วัยรุ่นหนุ่มสาวพะเยา แห่เที่ยวอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ตุ้ม เล่นน้ำพักผ่อนคลายร้อน  Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป | Smart Site Learning Management System (LMS)เว็บไซต์สำเร็จรูปสำหรับสถานศึกษาข่้อมูลมเติมhttps://www.chiangmainews.co.th/page/archives/940411/