Call Us

0922452659

Email Us

sanykung@gmail.com

ดาวน์โหลด th sarabunit๙ ฟอนต์ไทยสารบัญ 9 ฟรี

ฟอนต์ th sarabunit๙ คืออะไร

ฟอนต์ไทยสารบัญ 9 ฟรี TH Sarabun IT๙ คือฟอนต์ราชการไทยอีกแบบหนึ่งที่ TH Sarabun IT๙ มีจุดเด่นคือ พิมพ์ตัวเลขไทยได้โดยอัตโนมัติ เมื่อเรากด numpad หรือ num lock เหมาะสำหรับงานที่ต้องใช้ตัวเลขไทยมากๆ เพราะปกติตัวเลขไทยมันจะอยู่แถวบนของแป้นพิมพ์ซึ่งไม่ค่อยสะดวกในการใช้งาน

สำหรับฟอนต์ชุด TH Sarabun IT๙ ฟอนต์ไทยสารบัญ 9 ฟรี ประกอบด้วย 8 ตัว คือ

ดาวน์โหลดฟอนต์ th sarabunit๙

ท่านสามารถดาวน์โหลด ฟอนต์ไทยสารบัญ 9 ฟรีได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้

  TH Sarabun IT9.zip