ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ลาน้อยเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงาน  | Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป

หัวข้อข่าว : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ลาน้อยเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงาน
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอแม่ลาน้อย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2019-11-13 14:46:43 เข้าชม : 25,346 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ลาน้อย เข้าร่วมกับสำนักงาน กศน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชุมเพื่อรวบรวมการรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ใันวัยที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมเอื้องคำ วิทยาลัยชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน


.