ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอลานสัก เข้าร่วมประชุมเตรียมการแข่งขันกีฬา โครงการส่งเสริมสุขภาพและสมรรถภาพทางกีฬา สานสัมพันธ์ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษา กศน. (ระดับจังหวัด)  | Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป

หัวข้อข่าว : ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอลานสัก เข้าร่วมประชุมเตรียมการแข่งขันกีฬา โครงการส่งเสริมสุขภาพและสมรรถภาพทางกีฬา สานสัมพันธ์ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษา กศน. (ระดับจังหวัด)
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอลานสัก (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2020-12-17 20:34:48 เข้าชม : 25,023 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่วันที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายณรงค์ พันธ์เขตกิจ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองอุทัยธานี รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอลานสัก เข้าร่วมประชุมเตรียมการแข่งขันกีฬา โครงการส่งเสริมสุขภาพและสมรรถภาพทางกีฬา สานสัมพันธ์ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษา กศน. (ระดับจังหวัด) ณ ห้องประชุมนพมาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดอุทัยธานี โดยมี นางสุรีรัตน์ ดียิ่ง ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในการประชุม


.