กศน.ตำบลหมอกจำแป่ | Smart Site Learning Management System (LMS)เว็บไซต์สำเร็จรูปสำหรับสถานศึกษา      ข่าวกิจกรรมnews
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
news
อบรมพัฒนาบุคลากร
news
อบรมพัฒนาบุคคลากร กศน.