อบรมพัฒนาบุคคลากร กศน.  กศน.ตำบลหมอกจำแป่ | Smart Site Learning Management System (LMS)เว็บไซต์สำเร็จรูปสำหรับสถานศึกษา
หัวข้อข่าว : อบรมพัฒนาบุคคลากร กศน.
เขียนข่าวโดย กศน.ตำบลหมอกจำแป่ (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2019-11-01 13:52:14 เข้าชม : 25,216 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่วันที่31 ต.ค.62ถึง1พ.ย.62 ครูกศน.ตำบลหมอกจำแป่. ได้เข้าอบรมพัฒนาบุคคลากร การนำเทคโนโลยีสารสนเทศใช้ในการปฏิบัติงานและจัดการเรียนการสอน รุ่นที่2. ณ พิชพรเฮ้าร์ จัดโดย สำนักงาน กศน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน


.