กิจกรรมอบรมเศรษฐกิจพอเพียง  กศน.แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร | Smart Site Learning Management System (LMS)เว็บไซต์สำเร็จรูปสำหรับสถานศึกษา
หัวข้อข่าว : กิจกรรมอบรมเศรษฐกิจพอเพียง
เขียนข่าวโดย กศน.แขวงวัดสามพระยา (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2022-03-21 15:59:10 เข้าชม : 25,220 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๕ กศน.แขวงวัดสามพระยา กศน.เขตพระนคร จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่นักศึกษาในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔


.