อบรมการเขียนข่าว  กศน.แขวงจอมพล | Smart Site Learning Management System (LMS)เว็บไซต์สำเร็จรูปสำหรับสถานศึกษา
หัวข้อข่าว : อบรมการเขียนข่าว
เขียนข่าวโดย กศน.แขวงจอมพล (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2021-03-27 13:37:56 เข้าชม : 25,219 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่กศน.กลุ่มเป้าหมายพิเศษ แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. จัดโครงการโลกสวยด้วยมือเรา นำโดย นางสาวอุไรวรรณ ดวงสุวรรณ ครูผู้สอนคนพิการ โดยให้นักศึกษา ช่วยกันเก็บ กระดาษ ถุงพลาสติก แก้วน้ำดื่ม บริเวณ อาคารหอเกียรติภูมิรถไฟ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ดูสะอาดตา เป็นการปลูกฝังให้นักศึกษา รู้จักรักษ์สะอาด และมีจิตอาสาช่วยดูแลสถานที่ สาธารณะ


.