วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาววรดา กุลเสน หัวหน้า กศน.ตำบลหาดคำ นายปิติพันธ์ หารปรี ครู กศน.ตำบลหาดคำ ได้นำนักศึกษา กศน.ตำบบหาดคำเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา ในสังกัด กศน.อำเภอเมืองหนองคาย ณ หอประชุมอเนกประสงค์นาคราช กศน.อำเภอเ  กศน.ตำบลหาดคำ | Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

นางสาววรดา กุลเสน หัวหน้า กศน.ตำบลหาดคำ   นายปิติพันธ์ หารปรี ครู กศน.ตำบลหาดคำ ได้นำนักศึกษา กศน.ตำบบหาดคำเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการองค์กรนักศึกษาในสังกัด กศน.อำเภอเมืองหนองคาย  ณ หอประชุมอเนกประสงค์นาคราช กศน.อำเภอเมืองหนองคาย

ทั้งนี้ กศน.ตำบลหาดคำได้ถือปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 อย่างเคร่งครัด