วันที่ 14 มีนาคม 2564 นางสาววรดา กุลเสน หัวหน้า กศน.ตำบลหาดคำ นายปิติพันธ์ หารปรี ครู กศน.ตำบลหาดคำ ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตรย์ทรงเป็นประมุข แก่นักศึกษา กศน.เมืองหนองคาย และเดินรณรงค์แจกแผ่นผับประชาส  กศน.ตำบลหาดคำ | Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป

หัวข้อข่าว : วันที่ 14 มีนาคม 2564 นางสาววรดา กุลเสน หัวหน้า กศน.ตำบลหาดคำ นายปิติพันธ์ หารปรี ครู กศน.ตำบลหาดคำ ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตรย์ทรงเป็นประมุข แก่นักศึกษา กศน.เมืองหนองคาย และเดินรณรงค์แจกแผ่นผับประชาส
เขียนข่าวโดย กศน.ตำบลหาดคำ (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2021-03-15 10:17:19 เข้าชม : 25,057 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่วันที่ 14 มีนาคม 2564 นางสาววรดา กุลเสน หัวหน้า กศน.ตำบลหาดคำ นายปิติพันธ์ หารปรี ครู กศน.ตำบลหาดคำ ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตรย์ทรงเป็นประมุข แก่นักศึกษา กศน.เมืองหนองคาย และเดินรณรงค์แจกแผ่นผับประชาสัมพันธ์การออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ณ บ้านหาดคำ ม.2 ตำบลหาดคำ กศน.ตำบลหาดคำ ทั้งนี้ กศน.ตำบลหาดคำได้ถือปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโควิด -19 อย่างเคร่งครัด


.