วันที่ 13 มีนาคม 2564 นางสาววรดา กุลเสน หัวหน้า กศน.ตำบลหาดคำ นายปิติพันธ์ หารปรี ครู กศน.ตำบลหาดคำ ได้นำนักศึกษา กศน.ตำบลหาดคำเข้าร่วมโครงการการประกวดโครงงานนักศึกษา กศน.อำเภอเมืองหนองคาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ หอประชุมอเนกแระสงค์นคาราช กศน.อำเภอเมื  กศน.ตำบลหาดคำ | Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป

หัวข้อข่าว : วันที่ 13 มีนาคม 2564 นางสาววรดา กุลเสน หัวหน้า กศน.ตำบลหาดคำ นายปิติพันธ์ หารปรี ครู กศน.ตำบลหาดคำ ได้นำนักศึกษา กศน.ตำบลหาดคำเข้าร่วมโครงการการประกวดโครงงานนักศึกษา กศน.อำเภอเมืองหนองคาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ หอประชุมอเนกแระสงค์นคาราช กศน.อำเภอเมื
เขียนข่าวโดย กศน.ตำบลหาดคำ (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2021-03-15 10:15:23 เข้าชม : 25,059 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่วันที่ 13 มีนาคม 2564 นางสาววรดา กุลเสน หัวหน้า กศน.ตำบลหาดคำ นายปิติพันธ์ หารปรี ครู กศน.ตำบลหาดคำ ได้นำนักศึกษา กศน.ตำบลหาดคำเข้าร่วมโครงการการประกวดโครงงานนักศึกษา กศน.อำเภอเมืองหนองคาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ หอประชุมอเนกแระสงค์นคาราช กศน.อำเภอเมืองหนองคาย ทั้งนี้ กศน.ตำบลหาดคำได้ถือปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโควิด -19 อย่างเคร่งครัด


.