วันที่ 10 มีนาคม 2564 นางสาววรดา กุลเสน หัวหน้า กศน.ตำบลหาดคำ นายปิติพันธ์ หารปรี ครู กศน.ตำบลหาดคำ ได้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนเพื่ิอยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ของนักศึกษา กศน. ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2  กศน.ตำบลหาดคำ | Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป

หัวข้อข่าว : วันที่ 10 มีนาคม 2564 นางสาววรดา กุลเสน หัวหน้า กศน.ตำบลหาดคำ นายปิติพันธ์ หารปรี ครู กศน.ตำบลหาดคำ ได้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนเพื่ิอยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ของนักศึกษา กศน. ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2
เขียนข่าวโดย กศน.ตำบลหาดคำ (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2021-03-11 13:24:30 เข้าชม : 25,054 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่วันที่ 10 มีนาคม 2564 นางสาววรดา กุลเสน หัวหน้า กศน.ตำบลหาดคำ นายปิติพันธ์ หารปรี ครู กศน.ตำบลหาดคำ ได้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนเพื่ิอยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ของนักศึกษา กศน. ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2563หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 รุ่นที่1 ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาบ ทั้งนี้ กศน.ตำบลหาดคำได้ถือปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 อย่างเคร่งครัด


.