วันที่ 9มีนาคม 2564 นางสาววรดา กุลเสน หัวหน้า กศน.ตำบลหาดคำ นายปิติพันธ์ หารปรี ครู กศน.ตำบลหาดคำ ได้ดำเนินโครงการพัฒนาทักษะการทำโครงงานผู้เรียนใน 5 กลุ่มสาระเพื่อเพิ่มพูนผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา กศน.อำเภอเมืองหนองคาย ณ กศน.ตำบลหาดคำ กศน.อำเภอเมือวหนองคาย  กศน.ตำบลหาดคำ | Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป

หัวข้อข่าว : วันที่ 9มีนาคม 2564 นางสาววรดา กุลเสน หัวหน้า กศน.ตำบลหาดคำ นายปิติพันธ์ หารปรี ครู กศน.ตำบลหาดคำ ได้ดำเนินโครงการพัฒนาทักษะการทำโครงงานผู้เรียนใน 5 กลุ่มสาระเพื่อเพิ่มพูนผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา กศน.อำเภอเมืองหนองคาย ณ กศน.ตำบลหาดคำ กศน.อำเภอเมือวหนองคาย
เขียนข่าวโดย กศน.ตำบลหาดคำ (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2021-03-09 13:25:55 เข้าชม : 25,063 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่วันที่ 9มีนาคม 2564 นางสาววรดา กุลเสน หัวหน้า กศน.ตำบลหาดคำ นายปิติพันธ์ หารปรี ครู กศน.ตำบลหาดคำ ได้ดำเนินโครงการพัฒนาทักษะการทำโครงงานผู้เรียนใน 5 กลุ่มสาระเพื่อเพิ่มพูนผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา กศน.อำเภอเมืองหนองคาย ณ กศน.ตำบลหาดคำ กศน.อำเภอเมือวหนองคาย ทั้งนี้ กศน.ตำบลหาดคำได้ถือปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 อย่างเคร่งครัด


.