วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาววรดา กุลเสน หัวหน้า กศน.ตำบลหาดคำ นายปิติพันธ์ หารปรี ครู กศน.ตำบลหาดคำ ได้นำนักศึกษา กศน.ตำบบหาดคำเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา ในสังกัด กศน.อำเภอเมืองหนองคาย ณ หอประชุมอเนกประสงค์นาคราช กศน.อำเภอเ  กศน.ตำบลหาดคำ | Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป

หัวข้อข่าว : วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาววรดา กุลเสน หัวหน้า กศน.ตำบลหาดคำ นายปิติพันธ์ หารปรี ครู กศน.ตำบลหาดคำ ได้นำนักศึกษา กศน.ตำบบหาดคำเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา ในสังกัด กศน.อำเภอเมืองหนองคาย ณ หอประชุมอเนกประสงค์นาคราช กศน.อำเภอเ
เขียนข่าวโดย กศน.ตำบลหาดคำ (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2021-02-28 18:53:33 เข้าชม : 25,058 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาววรดา กุลเสน หัวหน้า กศน.ตำบลหาดคำ นายปิติพันธ์ หารปรี ครู กศน.ตำบลหาดคำ ได้นำนักศึกษา กศน.ตำบบหาดคำเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา ในสังกัด กศน.อำเภอเมืองหนองคาย ณ หอประชุมอเนกประสงค์นาคราช กศน.อำเภอเมืองหนองคาย ทั้งนี้ กศน.ตำบลหาดคำได้ถือปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโควิด -19 อย่างเคร่งครัด


.