โครงการพัฒนาศักยภาพและทักษะความสามารถ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของครูและบุคลากร โดยเน้นทักษะการจัดการเรียน การสอนออนไลน์ และการเพิ่มทักษะดิจิทัลในการปฏิบัติงาน กศน.อำเภอเมืองพะเยา  Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป | Smart Site Learning Management System (LMS)เว็บไซต์สำเร็จรูปสำหรับสถานศึกษา
หัวข้อข่าว : โครงการพัฒนาศักยภาพและทักษะความสามารถ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของครูและบุคลากร โดยเน้นทักษะการจัดการเรียน การสอนออนไลน์ และการเพิ่มทักษะดิจิทัลในการปฏิบัติงาน กศน.อำเภอเมืองพะเยา
เขียนข่าวโดย Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2022-01-29 10:59:01 เข้าชม : 25,579 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่ได้รับเกียรติเป็นวิทยากร โครงการพัฒนาศักยภาพและทักษะความสามารถ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของครูและบุคลากร โดยเน้นทักษะการจัดการเรียน การสอนออนไลน์ และการเพิ่มทักษะดิจิทัลในการปฏิบัติงาน กศน.อำเภอเมืองพะเยา ระหว่างวันที่ 29- 30 ธันวาคม 2564 ณ บ้านสวนศรันย์ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา


.